Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brożbar Krzysztof

Krzysztof Wojciech Brożbar

ur. w 1939 roku w m. Gać
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Krzysztof Wojciech Brożbar (1939-2018)   po ukończeniu Technikum Rolniczego podjął pracę we własnym gospodarstwie rolnym. Włączył się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Gać. W 1981 r. został przewodniczącym Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Gaci. Uczestniczył w strajku okupacyjnym w budynku b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie zakończonym podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 
Był organizatorem Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Gaci w 1983 r. W ramach Duszpasterstwa organizował wykłady, na które zapraszał działaczy „Solidarności”. W 1984 r. zorganizował wyjazd dla mieszkańców Gaci na spotkanie z Lechem Wałęsą. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, współorganizował dożynki diecezjalne w Rzeszowie. W marcu 1988 r. uczestniczył w spotkaniu w kościele oo. Dominikanów w Jarosławiu, mającym na celu reaktywowanie działalności NSZZ RI „Solidarność”. W maju 1988 r. podpisał petycję do wojewody przemyskiego o wznowieniu działalności NSZZ RI „Solidarność”, uczestniczył także w delegacji domagającej się od wojewody przemyskiego ponownej legalizacji NSZZ RI „Solidarność”. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu aktywnie włączył się w przygotowania do wyborów parlamentarnych. Organizował spotkania z kandydatami startującymi z list Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, drukował i kolportował ulotki wyborcze.
Jako „aktywista »Solidarności« RI” objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1986-1987 wniesionym przez zastępcę szefa RUSW ds. SB w Przeworsku. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN