Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Stanisław Sieradzki

ur. w 1946 roku w m. Stawiszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Jako pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w Poznaniu prowadził nielegalną działalnośc polityczną. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych sygnowanych przez "Solidarność". Był aktwynym uczestnikiem manifestacji rocznicowych w stanie wojennym i latach 80-tych oraz mszy za Ojczyznę odprawianych w poznańskim klasztorze oo. Dominikanów. Za swoją działalność zostął internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie od 12.02.1982 r. do 07.07.1982 r. Wydział Sledczy SB WUSW w Poznaniu w okresie od 30.08.1983 r. do 29.06.1984 r. prowadził przeciwko niemu śledztwo w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Poznania. Wielokrotnie zatrzymywany, a w jego mieszkaniu i miejscu pracy dokonywano rewizji. W okresie od 27.02.1987 r. do 23.0.1988 r. był rozpracowywany przez Wydział V SB WUSW w Poznaniu w związku z prowadzenie szkoldiwej działalności politycznej. Zatrzymany za udział w nielegalnej manifestacji 1.05.1987 r. przed kościołem pw. Zbawiciela w Poznaniu za co został ukarany karą grzywny w wysokości 30 tys. zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN