Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabowski Mirosław

Mirosław Grabowski

ur. w 1951 roku w m. Malbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Mirosław Grabowski, pracownik Zarządu Portu Gdańsk, był członekiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie pracy. Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Brał udział w stajku w sierpniu 1980 r. Następnie był działaczem związkowym NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział od 13.12.1981 r.  do 19.12.1981 r. w strajku w Porcie Gdańskim. Dnia 31.08.1982 r. został aresztowany po manifestacji w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w trybie doraźnym na 3 lata więzienia. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach skąd został zwolniony w dniu 29.03.1983 r. w związku z ułaskawieniem przez Radę Państwa. Kontynuował działalność w strukturach Tymczasowej Komisji Zakładowej w Porcie Gdańskim oraz Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Za powyższą działalność został ponownie aresztowany w dniu 07.10.1985 r., został zwolniony z aresztu dnia 12.09.1986 r. na mocy amnestii. Został zwolniony z pracy, a w grudniu 1986 r. ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń za kolportaż ulotek. W latach 1985-1987 posiadał zastrzeżone wyjazdy zagranicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej