Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rosłaniec Zbyszek

Zbyszek Ryszard Rosłaniec

ur. w 1951 roku w m. Sąsieczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Zbyszek Rosłaniec od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Aparatury Elektrycznej „Ema-Apator” w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i zaangażował się w działalność podziemną poprzez kolportowanie w miejscu pracy wydawnictw i ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. 
Dnia 23 października 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 25 października 1982 r. tymczasowo aresztowany oraz osadzonyw  Areszcie Śledczym w Toruniu.
Wyszedł na wolność w dniu 22 listopada 1982 r. na podstawie postanowienia prokuratury o zamianie środka zapobiegawczego w postaci aresztu na dozór milicyjny. 
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN