Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kocuń Dariusz

Dariusz Piotr Kocuń

ur. w 1964 roku w m. Wojcieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Od 1985 r. związany był z niezależnym ruchem wydawniczym i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W latach 1986-1987 był drukarzem w Wydawnictwie Niezależnym CiS (nazwa od słów Czyn i Słowo), działającym w Nałęczowie i Lublinie. Podczas przeszukania w dniu 2.05.1986 r. zakwestionowano u niego szereg materiałów bezdebitowych przygotowanych do kolportażu oraz czarną farbę drukarską. Został zatrzymany i osadzony w areszcie na okres 3 miesięcy, a w dniu 3.05.1986 r. Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina wszczęła wobec niego śledztwo. Zwolniony z aresztu 24.07.1986 r. na mocy amnestii. Autor i kolporter pisma „Żak. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów” wydawanego przez Międzyuczelnianą Komisję NZS w Lublinie. Od kwietnia 1987 r. bardzo aktywny działacz NZS. Pełnił funkcję v-ce przewodniczącego MK NZS i przewodniczącego Komisji Uczelnianej NZS na UMCS. Był organizatorem działalności NZS na UMCS i druku biuletynów NZS UMCS. Organizował i aktywnie uczestniczył w manifestacjach i wiecach studenckich w rocznicę wydarzeń marcowych oraz za legalizacją NZS. Pan Dariusz Kocuń wchodził także w skład Obywatelskiego Komitetu Obchodu 70-lecia Odzyskania Niepodległości Region Środkowo-Wschodni. Za reprezentowanie komitetu i zorganizowanie manifestacji 11 Listopada, został 14.12.1988 r. ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną w wysokości 45 tys. zł. Z powodu swojej działalności był inwigilowany i kontrolowany przez SB. Wielokrotnie przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, m.in. przed wizytą Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r., a miejscu zamieszkania przeprowadzano przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na 2 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej