Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kubrak Kazimierz
Kazimierz Zygmunt Kubrak
ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter prasy podziemnej oraz uczestnik manifestacji w Krakowie – Nowej Hucie. W związku z udziałem w demonstracji w dniu 31 sierpnia 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 15 listopada 1983 r.; prowadzone przeciw niemu postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
W latach 1983-86 kolporter prasy drugoobiegowej, wydawanej przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Związany z Solidarnością Walczącą.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN