Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wieczorek Zbigniew

Zbigniew Jan Wieczorek

ur. w 1964 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W latach 80. działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie regionu częstochowskiego. W 1982 r. związał się z „Solidarnością” Huty im. Bolesława Bieruta. 
W 1983 r. kolportował biuletyn „CDN”, „Tygodnik Mazowsze” oraz inne nielegalne publikacje. Ponadto jako przedstawiciel Huty nawiązał współpracę z Jerzym Jeziorowskim, który był redaktorem, drukarzem i wydawcą „CDN-u” oraz współzałożycielem i członkiem Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. 
W latach 1985-1987 kontynuował kolportaż wydawnictw podziemnych, a także brał udział w  akcjach plakatowania Częstochowy ulotkami nawołującymi do ulicznych protestów. 
W 1987 r. wyemigrował do Grecji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków