Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Wieczorkiewicz

ur. w 1953 roku w m. Wygnanka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Stanisław Wieczorkiewicz pracownik Gdańskich Zakładów Rafineryjnych od 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ” Solidarność” na terenie zakładu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w trakcie  manifestacji zorganizowanej  w dniu 3 maja 1982 r. w centrum Gdańska został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO i przewieziony do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń z dnia  05.05.1982 r. został skazany na 2 miesiące aresztu. Orzeczenie zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim  z dnia 14.06.1982 r. Jednocześnie na poczet orzeczonej kary zaliczono Stanisławowi Wieczorkiewiczowi okres pobytu w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim od 3 maja do 14 czerwca 1982 r. W dniu 3 lipca 1982 r. Stanisław Wieczorkiewicz został zwolniony z zakładu karnego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej