Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Strutyński Tomasz
Tomasz Piotr Strutyński
ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

W latach 1980-81 aktywny w Ruchu Odnowy Szkolnictwa Średniego w Krakowie. Drukarz w drukarni rolniczej „Solidarności”. Współtwórca niezależnej Oficyny Wydawniczej Młodych „Ślad”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawca biuletynu „Niepodległość”. W dniu 21 marca 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26 maja 1982 r. skazany na półtora roku pozbawienia wolności z jednoczesnym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej