Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mariusz Piotr Puszkarz

ur. w 1960 roku w m. Nowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Mariusz Puszkarz w dniu 11 października 1982 r.  wział udział w nielegalnej manifestacji na Placu 3 Maja w Gdańsku, podczas której wznosił hasła przeciwko organom MO. Tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMMO w Tczewie i orzeczeniem Kolegium do Spraw Wykroczeń w Gdańsku z dnia 13 października 1982 r., na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, został skazany na 2 miesiące aresztu oraz poniesienie kosztów postępowania. Karę pozbawienia wolności odbywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz w Zakładzie Karnym w Potulicach. Dnia 11 grudnia 1982 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej