Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazur Zygmunt
Zygmunt Mazur
ur. w 1951 roku w m. Kuźniaki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Bazie Sprzętu i Transportu Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Kielcach. W okresie od stycznia 1982 r. do czerwca 1982 r., będąc członkiem zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, nie odstąpił od działalności związkowej i uczestniczył w zebraniach członków podziemnych struktur Związku. Zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw na terenie Kielc i Starachowic. Za powyższe został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z 30 lipca 1982 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 4 lat pozbawienia praw publicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN