Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bieńkowski Henryk

Henryk Bieńkowski

ur. w 1949 roku w m. Żychlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Henryk Bieńkowski pracował w Fabryce Podzespołów Radiowych „Elwa” w Kołobrzegu. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal kontynuował działalność związkową, był członkiem Tajnej Komisji Międzyzakładowej w Kołobrzegu. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami „Solidarności”, angażującymi się w działalność antykomunistyczną. 
W ramach represji w dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia do obozu wojskowego w JW. nr 1636 w Chełmnie Pomorskim. Zwolniony 03.11.1983 r.
W latach 1982 – 1989 zajmował się kolportażem ulotek, prasy niezależnej. 
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej jak i kolportażowej był systematycznie inwigilowany oraz objęty stałą kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN