Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Adam Klecki
ur. w 1938 roku w m. Biesiadki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

Działacz NSZZ „Solidarność” w zielonogórskim „Zastalu”. W 1980 członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego ,,Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Został internowany 11 maja 1982 r. Był przetrzymywany w Zakładach Karnych w Głogowie, Grodkowie oraz Uhercach. Z internowania zwolniony został 29 listopada 1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność jako drukarz i kolporter. Utrzymywał konspiracyjne kontakty ze współinternowanymi z Górnego Śląska wymieniając informacje oraz podziemne wydawnictwa. 26 sierpnia 1983 r. po dokonaniu rewizji w jego mieszkaniu, gdzie odnaleziono ok. 40 egzemplarzy pisma podziemnego „Solidarność Lubuska” został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Zwolniony 14 września 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN