Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan de Junosza Załuski

ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
W latach 1982-89 zaangażowany w redagowanie podziemnego pisma „Zomorządność”., Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, w tym poza „Zomorządnością”, „Niepodległości” i „Aktualności”. 
W związku z powyższą działalnością w dniu 13 kwietnia 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 11 sierpnia 1982 r. po wyroku sądu, który uznał stawiane mu zarzuty za nieudowodnione.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
    • "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", oprac. Z. Solak, J. Szarek we współpracy z H. Głębockim, J. Nowak, A. Rolińskim, Kraków 2005
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011