Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Kielar

ur. w 1941 roku w m. Kramarzówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w okresie od 1980 r. do 1987 r. Działał w strukturach konspiracyjnych „Sekcji Radia Solidarność” z terenu Legionowa. Aktywność opozycyjna tej grupy obejmowała m.in.: zbudowanie nadajnika umożliwiającego emisję programu radiowego w paśmie UKF, produkcję i kolportaż ulotek oraz innych materiałów poligraficznych, a także wyposażenie członków grupy Radia Solidarność w samopały. Zajmował się także kolportowaniem prasy i książek drugiego obiegu oraz dostarczaniem tych materiałów do zakładów pracy i osób zainteresowanych działalnością podziemnej „Solidarności”. Organizował zbiórkę składek związkowych przekazywanych do Warszawy. Brał udział w nadawaniu nielegalnych audycji oraz uczestniczył w demonstracjach niepodległościowych organizowanych na terenie Warszawy. Pomagał w organizowaniu mszy św. za Ojczyznę w kościele Świętego Ducha w Legionowie. Z uwagi na swoją działalność był inwigilowany. Przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. W jego mieszkaniu dwukrotnie dokonywano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków