Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majkut Lesław

Lesław Jan Majkut

ur. w 1950 roku w m. Grodzisko Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Lesław Jan Majkut pracował jako majster, a następnie specjalista ds. przygotowania produkcji w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym. W 1980 r. był inicjatorem założenia NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, został też wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” RPBM.
Ze względu na zaangażowanie w działalność związkową w okresie od 13.12.1981 r. do 26 .02.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w związku z podejmowanymi próbami działalności w konspiracyjnych strukturach „Solidarności” został powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. Funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim ponadto rozmowy ostrzegawcze oraz rewizje w jego domu i miejscu pracy. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN