Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Stanisław Wawrzeń

ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Andrzej Stanisław Wawrzeń od  września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Od 1982 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w MPK Wrocław. Współtworzył Solidarność Walczącą w MPK, był redaktorem zakładowego podziemnego pisma „Świt”. 
Założył i prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych, współtworzył podziemne organizacje młodzieżowe, m.in. Polską Niezależnej Organizację Młodzieżową, Międzyszkolny Komitet Oporu, Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej