Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Stanisław Wawrzeń
ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017

Biogram

Pan Andrzej Stanisław Wawrzeń od  września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Od 1982 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w MPK Wrocław. Współtworzył Solidarność Walczącą w MPK, był redaktorem zakładowego podziemnego pisma „Świt”. 
Założył i prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych, współtworzył podziemne organizacje młodzieżowe, m.in. Polską Niezależnej Organizację Młodzieżową, Międzyszkolny Komitet Oporu, Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności