Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Pertkiewicz

ur. w 1940 roku w m. Sieradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
          Marian Pertkiewicz od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W październiku 1980 r. wszedł w skład prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a w maju 1981 r. – Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. W połowie 1981 r. objął funkcję redaktora naczelnego niezależnego biuletynu „»Solidarność«. Pismo NSZZ »S« Sieradz”. Od 13.12.1981 r. do 4.03.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po zwolnieniu współorganizował w Sieradzu Tymczasową Komisję Koordynacyjną oraz struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W związku z podejrzeniem kontynuowania działalności związkowej został objęty śledztwem, które umorzono 3.08.1983r. na mocy amnestii. 
W latach 1980–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Czyżewski, „Pertkiewicz Marian” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 3, Warszawa 2019
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN