Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurska Anna

Anna Maria Kurska

ur. w 1929 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Anna Maria Kurska absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka Szarych Szeregów. W latach 1960-1980 sędzia sądów rejonowych w Tczewie  i Malborku, a od 1980 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od września 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność”. W lipcu 1981 r. została delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, następnie członkiem Zarządu Regionu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego odwołana z funkcji sędziego w styczniu 1982 r. Do 1983 r. wszelkie próby znalezienia zatrudnienia w charakterze radcy prawnego były torpedowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Działała w strukturach podziemnej „Solidarności”, a jej mieszkanie stało się miejscem spotkań działaczy opozycyjnych.  W 1983 r. podjęła pracę w charakterze radcy prawnego  w gminach: Sztum, Lichnowy oraz Kielno na terenie woj. pomorskiego. Po odzyskaniu uprawnień adwokackich praktykowała w Tczewie. 
W 1990 r. przywrócona na stanowisko sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej