Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Osicki Jerzy

Jerzy Edmund Osicki

ur. w 1948 roku w m. Kamienna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Pan Jerzy Edmund Osicki w latach 1962-1965 pracował jako elektryk-elektromonter w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Len w Kamiennej Górze,  w latach 1965-1972 jako elektromonter w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Kamiennej Górze, natomiast w latach 1972-1998 jako elektromonter dołowy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie KGHM w Lubinie. 
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin. Od września 1980 r. działał w „S”, natomiast od listopada 1980 r. był przewodniczącym Komisji Oddziałowej w PBK Lubin. 
14.12.1981 r., jako przewodniczący KS, na szybie R-7 zorganizował wiec protestacyjny. W latach 1982-1989 był skarbnikiem  TKZ „S” w PBK Lubin. Zajmował się kolportażem pism podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „CDN”, „Wola”, „KOS”, „Wolny Głos”). Od 1982 r. uczestniczył w akcjach ulotkowych, zbiórkach pieniędzy na cele związkowe i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. 28.02.1982 r. został aresztowany, przetrzymywany w areszcie KMMO w Lubinie, następnie w Polkowicach i areszcie KWMO w Legnicy. 06.03.1982 r. został zwolniony, natomiast 22.08.1983 r. Sąd Rejonowy w Lubinie umorzył postępowanie na mocy amnestii. W latach 1983-1989 pełnił funkcję redaktora technicznego, drukował podziemnego pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. Od 1984 r. był członkiem, a w latach 1986-1988 skarbnikiem Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe. 29.08.1986 r. został wezwany na przesłuchanie do RUSW w Lubinie i zwolniony. Od stycznia 1989 r. był przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w PBK Lubin. W 1989 r. uczestniczył w  kampanii wyborczej KO „S”, drukował i kolportował materiały wyborcze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności