Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczyk Andrzej

Andrzej Stanisław Adamczyk

ur. w 1950 roku w m. Ciechanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Andrzej Adamczyk prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1980 - 1989. Internowany w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie. Był współorganizatorem Bractwa Oblatów św. Brygidy, członkiem Kapituły Generalnej i Bratem Przewodnikiem Domu Gdańskiego. 
16 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej we wrześniu został członkiem NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej w Gdańsku. Wchodził w skład Rady Pracowniczej Stoczni Północnej, współtwórca powołanej w styczniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Stoczni Północnej, która niosła pomoc finansową pracownikom stoczni i ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej aresztowaniami, internowaniem oraz wyrokami Kolegiów ds. Wykroczeń. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. powołany na ćwiczenia wojskowe w Wojskowym Obozie Specjalnym w JW 1636 w Chełmnie. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe. 15 czerwca 1983 r. aresztowany za utworzenie bez zezwolenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na terenie Stoczni Północnej, zwolniony 27 lipca 1983 r. Otrzymał zakaz wyjazdów zagranicznych. Współorganizował Bractwo Oblatów św. Brygidy, zasiadał w Kapitule Generalnej i był Bratem Przewodnikiem Domu Gdańskiego. W 1987 r. został inicjatorem przejęcia Rady Pracowniczej Stoczni Północnej przez działaczy "Solidarności" i związania jej z innymi niezależnymi strukturami w Polsce. We współpracy z Lechem Kaczyńskim został twórcą obrony pracowników Stoczni Północnej zwolnionych za udział w strajku sierpniowym 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN