Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pluta Ryszard

Ryszard Tadeusz Pluta

ur. w 1948 roku w m. Bielawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w organizacji strajku w Kopalni Węgla Kamiennego im. „ZMP” w Żorach. Podburzał załogę kopalni do wystąpień przeciwko władzom PRL. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej, którą prowadził w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Został internowany 27 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 31 sierpnia 1982 r. internowanie uchylono. We wrześniu 1988 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK w Żorach. Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN