Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siwiela Marian

Marian Siwiela

ur. w 1953 roku w m. Kolonia Guzówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Marian Siwiela prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność'', uczestnikiem i współorganizatorem strajków, a także kolporterem materiałów bezdebitowych. 
Wziął udział w sierpniowym strajku 1980 roku na terenie Portu Szczecin-Świnoujście, gdzie był odpowiedzialny za służbę porządkową i zabezpieczenie strajku.
Po 13.12.1981 r. kontynuował działalność opozycyjną w strukturach zdelegalizowanej ,,S''. Rozpoczął kolportaż materiałów bezdebitowych, a także uczestniczył w ulicznych protestach oraz próbie rozbicia pochodu pierwszomajowego. 
W okresie od 17 sierpnia do 3 września 1988 roku był członkiem Komitetu Strajkowego Zakładu Przeładunków Drobnicy Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście i uczestniczył w strajku. W związku ze swoją aktywnością opozycyjną, pozostawał w tym czasie pod kontrolą Służby Bezpieczeństwa.
22 września 1988 roku Prokurator Rejonowy w Szczecinie przedstawił Marianowi Siwieli zarzut kierowania nielegalnym strajkiem na terenie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście, tj.  czyn z art. 54 ustawy o związkach zawodowych. W dniu 15 lutego 1989 Prokuratura Rejonowa umorzyła na zasadzie art. 11 pkt 2 kpk postępowanie przygotowawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN