Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedek Andrzej

Andrzej Janusz Niedek

ur. w 1946 roku w m. Chylice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1981-1989 był organizatorem oraz głównym dowodzącym akcji ulicznych organizowanych przez Grupy Oporu „Solidarni”. Zajmował się m.in. ochroną demonstracji, akcjami ulotkowymi, plakatowaniem, wieszaniem transparentów, ustawianiem tzw. gadał. Przygotował i przeprowadził wmurowanie na Starym Mieście tablicy poświęconej górnikom zabitym w kopalni „Wujek”. W 1983 r. był jednym z organizatorów procesu wydawniczego, a następnie kolporterem publikacji wydawanych przez Oficynę Wydawniczą „Rytm”. Zajmował się również organizacją odbioru transportów z pomocą dla osób internowanych ze Szwecji i z Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Janusz Przemysław Ramotowski "Przem", Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN