Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
O'Neill Christopher

Christopher O'Neill

ur. w 1961 roku w m. Nowy Jork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W latach 1987-1989 wspierał aktywnie Lubelski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Brał udział w redagowaniu nielegalnego pisma „Notatnik Polityczny”. Przeprowadzał wywiady dla tego podziemnego pisma wydawanego przez Lubelski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” z polskimi i zagranicznymi politykami i działaczami (m.in. z Jackiem Kuroniem, Zbigniewem Bujakiem, a za granicą ze Zbigniewem Brzezińskim). Ponadto tłumaczył teksty, które zamieszczane były w wydawanych przez L-D P „Niepodległość” wydawnictwach i przewoził materiały publicystyczne na Zachód. Na potrzeby wydawnicze i kolportażowe Lubelskiego Oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” udostępniał  mieszkanie wynajmowane w Lublinie podczas odbywania studiów na KUL   oraz samochód do przewozu papieru i materiałów do druku. W 1988 roku finansował i koordynował akcję dostarczenia do podziemnego kościoła katolickiego na Słowacji publikacji religijnych w języku słowackim z Papieskiego Kolegium Słowackiego  świętych Cyryla i Metodego w Rzymie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN