Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Teresa Michalczyk

ur. w 1956 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Anna Michalczyk w latach 1984-1989  działała w ramach struktur „Solidarności Walczącej” (SW),  angażowała się we współpracę na rzecz organizacji oraz prowadziła archiwum wydawnictw i znaczków SW. Po ogłoszeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych, tj. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Walka” czy „Biuletyn Dolnośląski”. W związku z podejrzeniem posiadania nielegalnych wydawnictw b. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” 24.04.1984 r. został wydany nakaz przeszukania mieszkania Pani Anny Michalczyk. W mieszkaniu odnaleziono nielegalne wydawnictwa i ulotki. 
W latach 1986-1989 współpracowała również z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką (SPCzS) jako kolporterka wydawnictw SPCzS. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków