Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Danielewski Roman

Roman Danielewski

ur. w 1959 roku w m. Ciężkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Roman Danielewski był pracownikiem Zakładów Rowerowych „Romet” w Kowalewie Wielkopolskim, zaangażowanym w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1989.
Zajmował się kolportażem ulotek i wydawnictw niezależnych, zbieraniem składek na rzecz rodzin osób internowanych i represjonowanych oraz brał udział w uroczystościach rocznicowych i akcjach protestacyjnych. W 1985 r. zorganizował pisemną petycję skierowaną do dyrekcji Zakładów Rowerowych „Romet” w Kowalewie w sprawie przywrócenia do pracy Jana Rulewskiego. Za powyższe był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1986 i został zwolniony z pracy, do której przywrócono go w sierpniu 1989 r.
We wrześniu 1988 r. jako reprezentant Kowalewa został wybrany do Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. wszedł w skład Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z okręgu Szubin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010