Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zofia Szczepanowska
ur. w 1932 roku w m. Modrzejowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pani Zofia Szczepanowska w dniu 3.05.1983 r. wzięła udział w manifestacji pod pomnikiem Radomskiego Czerwca 1976 r., w związku z czym została zatrzymana. Postawiono jej zarzut czynnego udziału w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji pod płytą pomnika "Czerwiec 76", w czasie której "wznosiła wrogie okrzyki, znieważające organa MO, co mogło doprowadzić do niepokoju publicznego lub rozruchów". W dniu 5.05.1983 r. Prokurator Rejonowy w Radomiu zastosował wobec niej areszt tymczasowy na okres 3 miesiący. Pani Zofia Szczepanowska przebywała w areszcie w okresie od 3.05.1983 r. do 25.07.1983 r. Z aresztu została zwolniona w wyniku amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej