Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wdowiak Andrzej

Andrzej Wdowiak

ur. w 1966 roku w m. Łęczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Andrzej Wdowiak prowadził w latach 1983-1989 działalność w strukturach podziemnych łęczyckiej "Solidarności". Zorganizował bibliotekę nielegalnych wydawnictw i zajmował się ich kolportażem; odpowiadał za zbiórkę funduszy na tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, a następnie za jej przygotowanie i wmurowanie w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Był organizatorem wystaw poświęconych zbrodni katyńskiej i ks. Jerzemu Popiełuszce oraz uczestnikiem demonstracji w  Łodzi i Warszawie. W latach 1985-1987 wchodził w skład zespołu redakcyjnego pisma "Solidarność Ziemi Łęczyckiej. Biuletyn".
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Pisarkiewicz, "Prasa lokalna w Łęczycy w XX wieku" [w] "Notatki Płockie" nr 2/2004, t. 49
    • R. Rosin (red.), "Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku", Łęczyca 2001