Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stanisław Kobiela

ur. w 1965 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, począwszy od maja 1982 r. członek organizacji podziemnej Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności, w ramach której rozpowszechniał ulotki.
W dniu 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 2 listopada 1982 r. skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na 5 lat, karę grzywny oraz dozór kuratora. W związku z treścią wyroku zwolniony w dniu 3 listopada 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej