Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Andrzej Tuchowski

ur. w 1952 roku w m. Zajączków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
Marek Tuchowski w latach 1978–1980 był zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1980 r. wziął udział w organizowaniu strajku w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie od 1984 r. przewodniczył podziemnym strukturom NSZZ „Solidarność”. Z powodu działalności opozycyjnej prowadzonej po 13.12.1981 r., polegającej m.in. na kolportażu druków bezdebitowych, organizowaniu zbiórek pieniężnych na rzecz osób internowanych, bojkocie wyborów oraz noszeniu emblematów „Solidarności” był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a w jego domu dokonywano przeszukań.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków