Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Wróblewski

ur. w 1957 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Zbigniew Wróblewski współpracował z NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Dnia 10.04.1982 r. pod zarzutem prowadzenia działalności „rodzącej niebezpieczeństwo powstawania napięć społecznych” został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Grodkowie. 7.06.1982 r. został zwolniony z dalszego odbywania kary. Zarówno przed, jak i po internowaniu, pan Zbigniew Wróblewski był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin oraz przesłuchiwany.  W ramach działalności antykomunistycznej zajmował się również kolportażem pism oraz ulotek podziemnych, m.in.: „Z Dnia na Dzień” oraz „Biuletynu Dolnośląskiego”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej