Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kacprzak

ur. w 1952 roku w m. Branica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Andrzej Kacprzak brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Andrzej Kacprzak, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a sprawę przeciwko niemu skierowano w trybie przyspieszonym do Kolegium ds. Wykroczeń, które w II instancji orzekło karę 3 miesięcy aresztu. Decyzją Komisji Orzecznictwa ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim z dnia 30.07.1976 r., uchylono powyższe rozstrzygnięcie. Pan Andrzej Kacprzak został zwolniony z Aresztu Śledczego w Kielcach w dniu 31.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej