Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajewski Konrad

Konrad Gajewski

ur. w 1940 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Od lat 60. był zatrudniony w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. 
W grudniu 1970 r. a następnie w lipcu i sierpniu 1980 r. brał aktywny udział w strajkach które miały miejsce w jego zakładzie pracy. W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w „Polmo”.
We wrześniu 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego w FPS „Polmo”, a następnie zasiadał jako członek w Prezydium Komisji Zakładowej. Był także współzałożycielem i członkiem redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KZ. W styczniu 1981 r. współtworzył, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w zakładach „Polmo” w Tczewie.
W związku ze swoją aktywną działalnością 13 grudnia 1982 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W trakcie uwięzienia brał udział w proteście głodowym. Wolność odzyskał 6 lutego 1982 r. 
Do 1984 r. był rozpracowany przez Służbę Bezpieczeństwa i wzywany na tzw. „rozmowy ostrzegawcze”. 
W latach 1986-1988 był współzałożycielem i działaczem Solidarności Walczącej w Tczewie. Brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. 
W okresie 1988-1989 uczestniczył w tworzeniu struktur Ruchu Młodzieży Niezależnej w tym mieście. Prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych przy parafii św. Józefa. Był współzałożycielem (m.in. z Ryszardem Graczykiem) autorem, redaktorem i kolporterem „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowej Komisji «Solidarności» w Tczewie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012