Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kuta

ur. w 1933 roku w m. Borowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Pracownik Zakładów Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek prezydium Komisji Zakładowej związku; czynny także w składzie komisji mieszkaniowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, jeden z inicjatorów strajku okupacyjnego w Zakładach Mechanicznych, trwającego w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w proteście przeciwko internowaniu przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz jego zastępcy. Członek Komitetu Strajkowego. Po stłumieniu strajku, w dniu 17 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 2 stycznia 1982 r. skazany na pół roku pozbawienia wolności. Na skutek apelacji w dniu 6 marca 1982 r. wyrok uchylono, niemniej nadal przebywał w areszcie. Zwolniony w dniu 17 czerwca 1982 r. po uchyleniu tymczasowego aresztowania przez Sąd Najwyższy. Postępowanie karne umorzono w 1983 r. na podstawie przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN