Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frohmberg Lech

Lech Frohmberg

ur. w 1940 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Brał udział w powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. W dniu 11 listopada 1980 r. uczestniczył w spotkaniu nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, w trakcie którego powołano MKZ. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Instytucie Pojazdów Szynowych, w którym pracował. Następnie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Działu Informacji MKZ. Prowadził podziemną działalność polityczno-kolportażową na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu i poza nim. Zajmował się kolportażem oraz udostępnianiem osobom trzecim ulotek, wydawnictw bezdebitowych (m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Zeszyty Historyczne”, „Porcja Wolności”), a także kaset audio i znaczków poczt podziemnych. Był współpracownikiem podziemnych pism („Wiadomości Dnia”, „Komunikaty”, „Obserwator Wielkopolski”) oraz publikacji (m.in. „Wojna grudniowa”, „Poezje stanu wojennego”). Był inicjatorem przeprowadzania na terenie zakładu pracy zbiórki i gromadzenia funduszy na podziemną działalność związkową. Współorganizował pomoc dla rodzin represjonowanych oraz Msze za Ojczyznę w Farze Poznańskiej i Katedrze Poznańskiej. Uczestniczył aktywnie w manifestacjach niepodległościowych oraz w cyklicznych wykładach u oo. Dominikanów skupiających b. działaczy NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 grudnia 1981 r. zainicjował oflagowanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych oraz napisanie listu otwartego do Sejmu PRL ws. uwolnienia więźniów politycznych. Kilkukrotnie był zatrzymywany, poddawany rewizjom w domu i zakładzie pracy. Za swoją działalność był rozpracowywany operacyjnie przez Wydział V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS kryptonim „Rezerwa”, prowadzonej w latach 1982 – 1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN