Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuczek Jan

Jan Antoni Kuczek

ur. w 1952 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Jan Kuczek prowadził aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Wchodził w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Wojskowych Zakładach Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich, a od 15 I 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu. We wrześniu 1981 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej (MKK) NSZZ „Solidarność” w Siemianowicach Śląskich. Zadaniem MKK NSZZ „Solidarność” było koordynowanie działalności związkowej między poszczególnymi zakładami a zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Ponadto MKK prowadziła działalność informacyjną, poligraficzną, kolportażową. Rozpowszechniała takie pisma podziemne jak: „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia’, „Transportowiec”, „Dziennik Związkowy’’, „Tygodnik Katowicki”, „Solidarność Jastrzębie”. 
Z uwagi na aktywną działalność w strukturach „Solidarności”, prezentowanie wrogiej postawy politycznej, publiczne krytykowanie władz państwowych, z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Pan Jan Kuczek został internowany. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia: w Jastrzębiu-Szerokiej, w Kokotku oraz w Uhercach. W dniu 21 VII 1982 r. został zwolniony z pracy. Ośrodek Odosobnienia w Uhercach opuścił w dniu 23 VII 1982 r. 
Po powrocie z internowania rozpoczął prowadzenie własnego zakładu dekarskiego, gdzie zatrudniał byłych działaczy „Solidarności”, którzy podobnie ja on z racji głoszonych poglądów i działalności opozycyjnej utracili pracę. 
W okresie od lipca 1987 r. do czerwca 1989 r. Pan Jan Kuczek był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej