Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Franciszek Stojek
ur. w 1943 roku w m. Radzyminek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Pan Andrzej Franciszek Stojek, pełniąc funkcję dyrektora Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, angażował się w działalność NSZZ "Solidarność" na terenie swojego zakładu, m.in. poprzez przekazanie samochodu na potrzeby związku. Z powodu utrzymywania kontaktów z członkami "Solidarności" Pan Andrzej Franciszek Stojek był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 26.03.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN