Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Franciszek Stojek

ur. w 1943 roku w m. Radzyminek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Pan Andrzej Franciszek Stojek, pełniąc funkcję dyrektora Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, angażował się w działalność NSZZ "Solidarność" na terenie swojego zakładu, m.in. poprzez przekazanie samochodu na potrzeby związku. Z powodu utrzymywania kontaktów z członkami "Solidarności" Pan Andrzej Franciszek Stojek był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 26.03.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN