Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turczyński Marek

Marek Turczyński

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W latach 1982-1989 był zaangażowany w działalność podziemnej “Solidarności” na UMCS w Lublinie. W stanie wojennym, najpierw spontanicznie, a potem systematycznie zorganizował i prowadził kartotekę osób represjonowanych za działalność w NSZZ „Solidarność”. Zgromadził informacje o 1354 osobach represjonowanych, co ułatwiało dostosowanie pomocy przez zespół socjalno-pomocowy Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Marek Turczyński prowadził, zabezpieczył i przechował kartotekę represjonowanych oraz brał udział w kolportażu niezależnych wydawnictw na UMCS. Rozprowadzał nielegalne biuletyny oraz wydawnictwa podziemne na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi tej uczelni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980-2005, red. M. Jędrych, J. Kaczor, A. Padewski, R. Taranko, Lublin 2005
    • E. Teske, „Solidarność” - pomoc w czasach próby, Lublin 2006