Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chojnowski Marian

Marian Chojnowski

ur. w 1942 roku w m. Stare Chojny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność” przy WSS ,,Społem” w Łomży, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W październiku 1980 r. był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Łomży. Od 30 czerwca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze Oddział w Łomży. Od 14 sierpnia 1981 r. do 30 grudnia 1981 r. prowadzono przeciw niemu śledztwo za wywieszanie antypartyjnych plakatów na siedzibie łomżyńskiej ,,Solidarności”. W grudniu 1981 r. wystosował pismo do wojewódzkiego komisarza wojskowego w obronie internowanych. Wiosną 1982 r. zorganizował grupę kolporterów podziemnych druków, zbierał fundusze na wydawnictwa, redagował, drukował i kolportował łomżyńskie pisma ,,Sens” oraz ,,KOS”. W maju 1982 r. wygłosił przemówienie patriotyczne podczas ingresu bp. Edwarda Samsela. Działalność podziemną prowadził do 1985 r. W lutym 1989 r. był członkiem Prezydium Miejskiego Komitetu Obywatelskiego NSZZ ,,Solidarność” w Łomży, a w kwietniu przewodniczącym łomżyńskiej Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ ,,Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej