Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Czesław Mikołajczyk

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Mirosław Czesław Mikołajczyk w latach w latach 1982–1989 zajmował się drukowaniem i kolportażem wydawnictw konspiracyjnych, takich jak „Samorządna Rzeczpospolita”, „Solidarni”, „Szept”, „Tygodnik Wojenny”, „Z Dnia na Dzień”. Współpracował z Grzegorzem Czyżem, jednym z najbardziej aktywnych wrocławskich drukarzy podziemnych, oraz z Andrzejem Magdziakiem, założycielem biuletynu „Solidarni”. W latach 1982–1985 Mirosław Czesław Mikołajczyk współorganizował wydawanie i kolportaż „Tygodnika Wojennego”, następnie od 1983 do 1987 r. „Szeptu”. W okresie od 1986 do 1988 r. drukował wrocławską edycję czasopisma „Samorządna Rzeczpospolita”, a także solidarnościowe banknoty. Drukowanie odbywało się w mieszkaniu Danuty Sułek przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, jak również w mieszkaniu Teresy Kozłowskiej przy ul. Komandorskiej we Wrocławiu, gdzie w latach 1982-1989 funkcjonowała nielegalna drukarnia z punktem kolportażu. Po przejściu szkolenia drukarskiego Mirosław Czesław Mikołajczyk stosował metodę matrycy białkowej oraz technikę sitodruku, wykorzystując klisze z naświetlonymi stronami czasopism, otrzymane m.in. za pośrednictwem kurierów od redakcji „Samorządnej Rzeczpospolitej” z Warszawy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • S. Rudka, Biuletyn "Solidarni", "Dolnośląska Solidarność" 2019 nr 3 s.14.