Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kolanko Danuta
Danuta Krystyna Kolanko
ur. w 1958 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Danuta Kolanko z d. Grajek weszła w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego. 
Od 1978 r. ściśle współdziałała z grupą działaczy Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Weszła w skład redakcji „Robotnika Szczecińskiego”, pisma członków KZ WZZ Pomorza Zachodniego. 
Prokuratura Rejonowa w Szczecinie przesłuchiwała panią Grajek jako świadka w sprawie rozpowszechniania nielegalnych ulotek KSS KOR na terenie miasta Szczecin. Wiceprokurator rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie. 
W latach 1980-1982 w związku z działalnością opozycyjną była rozpracowywana przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN