Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dzielska Maria
Maria Celina Dzielska
ur. w 1942 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Od 1978 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników. Członek NSZZ „Solidarność” UJ.
W latach 1981-89 wraz z mężem Mirosławem Dzielskim współorganizatorka i uczestniczka spotkań osób zaangażowanych w działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Aktywna w niezależnym życiu naukowym.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN