Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Henryk Małecki

ur. w 1956 roku w m. Kórnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 129/2016
Biogram
Maciej Henryk Małecki na przełomie lat 1980/1981, jako delegat rolników z Wielkopolski, brał udział w strajkach chłopskich prowadzonych w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie oraz w Urzędzie Gminy w Ustrzykach Dolnych, które zakończyły się podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
W ramach działalności opozycyjnej: w okresie stanu wojennego przechowywał dokumentację strajkową i inne dokumenty NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska; pod przewodnictwem Józefa Wleklińskiego działał w Wielkopolskim Komitecie Oporu Rolników wchodzącym w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, w latach 1986-1989 udostępniał środki transportu i papier oraz brał udział w druku pisma „Solidarność Rolników” i „Biuletynu Agencji Solidarności Rolników” w konspiracyjnej drukarni OKOR w Żabnie koło Mosiny; w latach 1986-1989 kolportował nielegalne ulotki i wydawnictwa, a także uczestniczył w spotkaniach Uniwersytetu Ludowego w klasztorze oo. Paulinów w Biechowie koło Wrześni oraz obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków