Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarek Wojciech

Wojciech Jerzy Kaczmarek

ur. w 1963 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Wojciech Jerzy Kaczmarek przed ogłoszeniem stanu wojennego brał czynny udział w działalności Ruchu Młodej Polski (kolportował ulotki, brał udział w spotkaniach członków RMP i demonstracjach w rocznice świąt narodowych). Po ogłoszeniu stanu wojennego drukował ulotki i inne materiały, kolportował je, brał tez udział w manifestacjach.  Za kolportaż ulotek na terenie szkoły został wyrzucony z Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Po aresztowaniu jego matki w maju 1982 r. nawiązał kontakt z Niną Milewską i rozpoczął działalność w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej, w których działał do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków