Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oziewicz Zbigniew

Zbigniew Oziewicz

ur. w 1941 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Zbigniew Oziewicz, był pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1970 roku został doktorem, w 1985 roku doktorem habilitowanym, a w 1992 roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pan Zbigniew Oziewicz od września 1980 roku był działaczem NSZZ „Solidarność”, uczestnikiem akcji ulotkowych, współtwórcą Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk oraz inicjatorem akcji udzielania pomocy finansowej rodzinom osób internowanych.
Na przełomie maja i czerwca 1982 roku Pan Zbigniew Oziewicz zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur Solidarności Walczącej, był członkiem Rady Politycznej oraz redagował pismo „Solidarność Walcząca”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej