Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszówka Zygmunt

Zygmunt Kazimierz Olszówka

ur. w 1934 roku w m. Modliborzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był represjonowany z powodu udziału w manifestacji mieszkańców Kraśnika Fabrycznego w dniu 26 czerwca 1959 r. przed siedzibą PMRN i Komisariatu MO w Kraśniku. Protest, w którym uczestniczył Pan Zygmunt Olszówka spowodowany był zniszczeniem przez milicję prowizorycznej kaplicy przy drewnianym krzyżu na polanie na peryferiach miasta. Ówczesne władze były wrogo nastawione wobec inicjatyw religijnych i nie wyrażały zgody na budowę kościoła w Kraśniku Fabrycznym, a mieszkańcy gromadzili się na modlitwy przy wspomnianym krzyżu. 26 czerwca 1959 r. Milicja Obywatelska zabrała ze zniszczonej kapliczki pod krzyżem obraz, kilim i lichtarz, a Krzyż ogrodzono i wywieszono informację o zakazie odprawiania nabożeństw. Zabrane z kaplicy przedmioty, złożono w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym. Protestujących i żądających zwrotu bezprawnie zabranych rzeczy rozpędzono siłą. Pan Zygmunt Olszówka został zatrzymany 27.06.1959 r. i osadzony kolejno w areszcie KW MO w Lublinie, a następnie w Zakładach Karnych w Nisku, Rzeszowie i Przemyślu. Jednocześnie postanowieniem Kolegium Karno-Administracyjnego przy PPRN w Kraśniku z dnia 25.07.1959 r. skazany został na karę grzywny. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Kraśniku z 24.10.1959 r. skazany został na 7 miesięcy pozbawienia wolności i osadzony w Zakładzie Karnym w Przemyślu. Zwolniony warunkowo w listopadzie 1959 r. W dniu 31.05.1960 r. w rozprawie apelacyjnej Sąd Wojewódzki w Lublinie złagodził wymierzoną karę zawieszając warunkowo jej dalsze wykonanie na 5 lat. Po powrocie z więzienia pozostawał bez zatrudnienia, zwolniony z pracy w Fabryce Łożysk Tocznych, podobnie jak inne osoby skazane za udział w wystąpieniach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej