Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smoła Jerzy

Jerzy Piotr Smoła

ur. w 1952 roku w m. Strzelce Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Walcowni Karoseryjnej huty. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego w hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r., a następnie czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”. Kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji. Zaangażowany w działalność Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Uczestnik strajku w hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r.
W 1989 r. czynny przy odtwarzaniu jawnych struktur hutniczej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, t. 1, Kraków 2012