Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fischbach Jerzy

Jerzy Fischbach

ur. w 1931 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W 1980 r. był założycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Inplast” w Poznaniu. W stanie wojennym udzielał darmowej pomocy lekarskiej członkom NSZZ „Solidarność” i ich rodzinom. Docierał do internowanych, aby sprawdzić ich stan zdrowia, dostarczał im lekarstwa oraz środki opatrunkowe. W latach 1981–1989 zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych (m. in. „Obserwatora Wielkopolskiego”, paryskiej „Kultury”). Działalność związkową kontynuował po zakończeniu stanu wojennego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, gdzie z ramienia „Solidarności” był głównym negocjatorem z dyrekcją. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków