Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kotarba Małgorzata
Małgorzata Maria Kotarba
ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Jako studentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1976 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników. Uczestniczka „czarnego marszu” podczas juwenaliów w 1977 r. po śmierci Stanisława Pyjasa i sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Studenckiego Komitetem Solidarności w Krakowie. Czynna w krakowskim SKS, zajmując się w szczególności organizacją obozów samokształceniowych oraz prelekcji dla uczniów szkół średnich.
Po ukończeniu studiów psycholog w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie. Jesienią 1980 r. czynna przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność”  w środowisku nauczycielskim. Członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania Kraków-Śródmieście, na następnie członek Komisji Zakładowej w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach podziemnej „Solidarności”. Zaangażowana w redagowanie niezależnego pisma „Solidarność Nauczycielska”. Czynna w duszpasterstwie nauczycieli „Ostoja” przy klasztorze cystersów w Krakowie – Nowej Hucie na os. Szklane Domy.
W związku z działalnością związkową w 1982 r. czasowo pozbawiona możliwości wykonywania zawodu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności